Home
Vem är PSU?
PSU är ett internationellt säkerhetskonsultföretag för företag, myndigheter, organisationer och individer.

Vi är ett kvalificerat säkerhetsstöd och tillför kunden en kontinuerlig säkerhetsutveckling genom individ-, företags- och informationsanalys, handlings- och åtgärdsplaner, krisledning och utbildningar.

Vi kan internationellt erbjuda etablerings analyser ur ett säkerhetsperspektiv samt genomföra säkerhets koordination och direkt operativ support.

Tillsammans med våra partners stödjer vi kunden i arbetet kring informationssäkerhet. Vår målsättning är att skapa ökad kunskap och insikt i betydelsen av det individuella ansvaret i informationssäkerhets processen.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från internationellt säkerhets arbete inom såväl myndigheter som näringsliv. Den internationella erfarenheten genererar ett mervärde för kunden genom kulturell insikt och säkerhetsinvesteringar anpassade till de lokala och regionala förutsättningarna. PSU har långvarig erfarenhet av individuell och företagsrelaterad säkerhetsprojektering, underrättelse arbete, metodutveckling och projekt ledning. PSU var det första utländska företaget som 2006 fick licens som säkerhets konsulter i Folkrepubliken Kina.

PSU förutser, förebygger och åtgärdar!

sweden_expo_2010
Officiell sponsor för den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai 2010
   

Välj språk:

Nyheterall news